Čtvrtek, Červenec 19, 2018
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 1.7.18 v nočních hodinách oznámeno vloupání do domu v ulici Riegrova s tím, že majitelka domu vyrušila pachatele a tento utekl – výjezd na místo, na místo vyžádána hlídka PČR, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě dle získaného popisu s negativním výsledkem, věc si na místě převzala hlídka PČR Libčice k jejich realizaci jako podezření z přečinu porušování domovní svobody

 

- dne 1.7.18 oznámen nález jízdního kola Premier v ulici Obránců míru, které oznamovatel dovezl na MP Roztoky, nalezené jízdní kolo uloženo na MP Roztoky, nález bude zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky  

 

- dne 29.6.18 cestou PČR oznámen cestující bez platného jízdního dokladu ve vlakové soupravě ČD v železniční stanici Roztoky, kdy cestující odmítá osobě oprávněné ( revizoru ČD) uhradit přirážku a prokázat svojí totožnost – výjezd na místo, na místě hlídka kontaktována osobou oprávněnou ČD, tato jako osoba mající právní zájem na zjištění totožnosti osoby bez platného jízdního dokladu požádala hlídku MP o zjištění totožnosti této osoby, hlídka MP využila ustanovení § 12 odst. 1 písm. e) z.č. 553/1991 Sb., a dle předloženého dokladu totožnosti, který měla osoba u sebe zjistila její totožnost, dále byla zjištěna totožnost osoby oprávněné, věc si poté řešila ve své kompetenci osoba oprávněná, věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti přepravnímu řádu, tj. § 37 odst. 5 písm. b) z.č. 266/1994 Sb., o drahách

 

- dne 29.6.18 cestou PČR oznámen agresivní cestující bez platného jízdního dokladu ve vlakové soupravě ČD v železniční stanici Roztoky – výjezd na místo, na místě hlídka kontaktována průvodčí vlakové soupravy ČD, která ve vagonu vlakové soupravy označila cestující, která neměla u sebe platný jízdní doklad, nemá u sebe žádné peníze a chová se agresivně, osoba vykázána průvodčím vlaku z vlakové soupravy, při kontrole osoby bylo zjištěno, že osoba u sebe nemá žádný doklad totožnosti, cestou PČR zjištěna totožnost této osoby, věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti přepravnímu řádu, tj. § 37 odst. 5 písm. b) z.č. 266/1994 Sb., o drahách

 

- dne 27.6.18 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti kontrolován v ulici Palackého řidič vozidla tov. zn. Mercedes Vito, který jevil známky toho, že před jízdou požil alkoholické nápoje, řidič vozidla se odmítl podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol, provedenou lustrací v evidenci řidičů zjištěno, že řidič vozidla má vysloven zákaz řízení motorových vozidel, věc na místě předána i s podezřelým řidičem hlídce PČR Libčice k jejich realizaci případu jako podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí

 

- dne 27.6.18 oznámen volně pobíhající pes v ulici Jungmannova – výjezd na místo, odchycený pes umístěn do záchytného kotce MP, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb., následujícího dne zjištěna majitelka tohoto odchyceného psa, majitelce pes vydán v pořádku, věc přestupku vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě

 

- dne 27.6.18 oznámeno, že na nádraží v Žalově napadají dva psi – výjezd na místo, na místě zjištěno, že psi již z místa utekli po kolejích směrem na Roztoky, provedeno místní pátrání s negativním výsledkem,  později oznámeno, že podezřelí psi napadají děti na dětském hřišti u restaurace U Hřišti – výjezd na místo, psi mezitím utekli na Řivnáč, odkud psi utekli, provedeno místní pátrání s negativním výsledkem, následným šetřením zjištěna majitelka těchto psů, které psi utekli, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) z.č. 246/1992 Sb., věc následujícího dne vyřešena uložením blokové pokuty na místě v příkazním řízení,

 

- dne 27.6.18 oznámena krádež zboží v prodejně Na Sekeře v Lidické ulici – výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejny si zboží uložila do tašky a při odchodu jej nezaplatila, při odchodu byla podezřelá osoba zadržena obsluhou prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) - bod 1 z.č. 251/2016 Sb., věc přestupku vyřešena uložením blokové na místě v příkazním řízení 

 

- dne 26.6.18 oznámen nález peněženky na parkovišti u Alberta, nalezená peněženky uložena na MP Roztoky, zjištěn majitel, nalezená peněženka následujícího dne předána majiteli, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci 

 

- dne 26.6.18 ve schránce důvěry nalezen klíč, nalezený klíč uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL