Pátek, Duben 27, 2018
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 7.4.18 oznámeno nezaplacení útraty v restauraci U Koruny – výjezd na místo, na místě zjištěno, že ze strany hosta restaurace, který neuhradil útratu za objednané a zkonzumované jídlo a pití, šlo o úmyslné jednání, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a – bod 3) z.č. 251/2016 Sb. ( podvod), provedenou lustrací v evidenci přestupků bylo zjištěno,  že tato osoba během posledního roku byla opakovaně řešena za přestupek proti majetku  dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a)  z.č. 251/2016 Sb., vzhledem k opakovanosti bude věc oznámena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 3 z.č. 251/2016 Sb., příslušnému správnímu orgánu

 

- dne 7.4.18 oznámeno nezaplacení útraty v restauraci U Koruny – výjezd na místo, na místě zjištěno, že ze strany hosta restaurace, který neuhradil útratu za objednané a zkonzumované jídlo a pití, šlo o úmyslné jednání, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a – bod 3) z.č. 251/2016 Sb. ( podvod), provedenou lustrací v evidenci přestupků bylo zjištěno,  že tato osoba během posledního roku byla opakovaně řešena za přestupek proti majetku  dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a)  z.č. 251/2016 Sb., vzhledem k opakovanosti bude věc oznámena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 3 z.č. 251/2016 Sb., příslušnému správnímu orgánu

 

- dne 5.4.18 oznámen nález svazku klíčů na Náměstí 5. Května, nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, zjištěna majitelka, majitelce nalezený svazek klíčů předán, majitelka by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci 

 

- dne 4.4.18 oznámen nález 2 ks „lítaček“ v ulici Masarykova, zjištěni majitelé těchto „lítaček“, obě předány majitelům, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci 

 

- dne 2.4.18 oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejny odcizila zboží, které schovala do bundy a následně prošla pokladnou aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži zboží se podezřelá osoba doznala, odcizené věci dobrovolně vydala a vrátila, provedenou lustrací zjištěna totožnost podezřelé osoby, a dále v rejstříku přestupků bylo zjištěno, že tato osoba během posledního roku byla opakovaně řešena za přestupek proti majetku  dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., vzhledem k opakovanosti bude věc oznámena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., příslušnému správnímu orgánu

 

- dne 1.4.18 oznámena žádost o součinnost s PČR  v ulici Lidická na parkovišti u Tesca, kde by se mělo nacházet vozidlo, jehož řidička je zjevně pod vlivem alkoholu – výjezd na místo, na místě již hlídka PČR Libčice a osádka sanitního vozidla rychlé lékařské pomoci, orientační dechovou zkouškou zjištěno, že řidička před jízdou požila alkohol, věc realizována

 

- dne 30.3.18 v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu filmaři z prostor ulice Obránců míru – výjezd na místo, na místě zjištěn slyšet pouze agregát, věc na místě řešena s vedením filmového štábu, zjednána náprava, agregát byl vypnut, věc podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. písm. a) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena napomenutím

 

- dne 30.3.18 ve večerních hodinách v rámci hlídkové činnosti kontrolován v ulici 17. Listopadu řidič motocyklu Harley Davidson, při silniční kontrole orientační dechovou zkouškou bylo zjištěno, že řidič motocyklu před jízdou požil alkohol, k tomuto se i na místě sám řidič motocyklu doznal, na místo vyžádána hlídka PČR, která si na místě věc převzala k jejich realizaci

 

- dne 29.3.18 oznámen volně pobíhající pes v ulici V Solníkách, kterého oznamovatelka dovedla na MP Roztoky, zjištěn čip u tohoto psa, následujícího dne zjištěn majitel, majiteli nalezený pes předán v pořádku, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q.) z.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, věc přestupku vyřešena uložením pokuty na místě v příkazním řízení

 

- dne 29.3.18 oznámen nález dálkového ovládání od vozidla Škoda na křižovatce ulic Obránců míru a Masarykova, dálkové ovládání uloženo na MP Roztoky, následujícího dne zjištěn majitel vozidla, majiteli předán nalezený dálkový ovladač, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL