Pondělí, Říjen 23, 2017
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- 10.10.17 oznámeno odcizení vybavení jízdního kola, odstaveného v prostoru u přívozu v ulici Vltavská, vzhledem k výši způsobené škody věc předána PČR Libčice k jejich realizaci

 

- dne 9.10.17 oznámen nález tabulky registrační značky na Tyršově náměstí, nalezená tabulka r.z. uložena na MP, provedenou lustrací zjištěno vozidlo, které je registrační tabulka registrována a zjištěn i provozovatel tohoto vozidla, proveden pokus o vyrozumění provozovatele vozidla cestou MP Praha 8 s negativním výsledkem, nalezená tabulka r.z. odeslána na příslušný odbor ( registr vozidel)

 

- dne 8.10.17 nález informační směrové tabule s označením ulice „Smetanova“ na křižovatce ulic Obránců míru a Smetanova – zajištěna proti odcizení, následující děn předána řediteli TS Roztoky

 

- dne 6.10.17 oznámen újezd vozidla bez zaplacení od benzínové čerpací stanice MOL v Přílepské ulici – výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěna registrační značka vozidla Škoda Octavia, označeného jako vozidlo „Taxi“ , jehož řidič po natankování paliva s vozidlem odjel z benzínové čerpací stanice, aniž by uhradil částku za natankované palivo, provedenou lustrací zjištěn provozovatel, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod -1 z.č. 251/2016 Sb., v následujících dnech se podařilo kontaktovat provozovatele vozidla, tento se dostavil na MP Roztoky, dlužnou částku na BČS MOL v Přílepské ulici uhradil

 

- dne 6.10.17 oznámen nález peněženky s obsahem karty pojištěnce zdravotní pojišťovny, zjištěn majitel, majiteli nalezené věci předány

 

- dne 4.10.17 oznámen odcizený předvolební bilboard KSČM z oplocení domu v ulici Za Potokem – výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a – bod 1 z.č. 251/2016 Sb.

 

- dne 3.10.17 oznámeno, na komunikaci v serpentýně je nějaká skvrna – výjezd na místo, na místě též hasičský záchranný sbor, na místě zjištěno, že jde o naftovou skvrnu, zasypáno absorční materiálem, vyrozuměn správce komunikace, tj. Středočeská údržba silnic

 

- dne 3.10.17 oznámeno, že jedna z obyvatelek DPS v Jungmannově ulici si zabouchla dveře od bytu a klíče si nechala v zámku z vnitřní strany vchodových dveří do bytu - výjezd na místo, na místo přivoláni hasiči, kteří provedli otevření bytu bez poškození vchodových dveří,

 

- dne 2.10.17 oznámen nález svazku klíčů v ulici Na Panenské, nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, v následujících dnech zjištěn majitel, majiteli nalezený svazek klíčů předán

 

- dne 29.9.17 oznámeno, že v ulici V Solníkách oznamovatel přistihl dva chlapce jak čmárají na dvířka od plynového budníku u jeho domu – výjezd na místo, na místě vedle oznamovatele i dva nezletilí chlapci, zjištěna jejich totožnost, přivolána hlídka PČR Libčice, která si na místě věc převzala k jejich realizaci jako podezření z trestného činu

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL