Pondělí, Leden 22, 2018
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 23.12.17 oznámeno, že v ulici Na Panenské je osoba, která zkolabovala ve vozidle taxislužby, na místo vozidlo rychlé lékařské pomoci a doktor, na místo též hlídka PČR Libčice, na místě zjištěna podnapilá osoba, která kolaps pouze předstírala, aby nemusela hradit částku za cestu vozidlem taxislužby, zjištěna totožnost osoby, věc náhrady jízdného bude taxislužba řešit občansko-právní cestou

 

- dne 23.12.17 oznámen újezd vozidla bez zaplacení od benzínové čerpací stanice MOL v Přílepské ulici – výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěna registrační značka vozidla Hyundai, jehož řidička po natankování paliva s vozidlem odjel z benzínové čerpací stanice, aniž by uhradil částku za natankované palivo, provedenou lustrací zjištěn provozovatel, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod -1 z.č. 251/2016 Sb., provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěna provozovatelka vozidla, tato kontaktována, zjištěno, že k neuhrazení částky za natankované palivo došlo omylem, částku po kontaktování hlídkou MP uhradila na BČS, 

 

- dne 21.12.17 oznámen újezd vozidla bez zaplacení od benzínové čerpací stanice MOL v Přílepské ulici – výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěna registrační značka vozidla Citroen, jehož řidička po natankování paliva s vozidlem odjel z benzínové čerpací stanice, aniž by uhradil částku za natankované palivo, provedenou lustrací zjištěn provozovatel, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod -1 z.č. 251/2016 Sb., provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěna provozovatelka vozidla, tato kontaktována, při jejím vytěžení zjištěno, že tato  po natankování paliva do palivové nádrže svého vozidla šel do shopu benzínové čerpací stanice a zde si kupovala vedle natankovaného paliva jiné zboží a šla platit k pokladně zde zaplatila, ale obsluha mu pravděpodobně omylem namarkovala pouze zboží zakoupené uvnitř shopu, ona si to vůbec neuvědomila, to že dluží nějakou částku na BČS  stanici zjistila, až poté co jí kontaktovala městská policie, následně na BČS dlužnou částku uhradila

 

- dne 21.12.17 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů s přívěškem – čip a flash nosič, zjištěn majitel, majiteli nalezený svazek předánmajitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci 

 

- dne 20.12.17 oznámeno odcizení finanční částky seniorce v prostoru prodejny Albert na Tyršově náměstí, kdy nezjištěný pachatel odcizil z tašky, kterou měla seniorka u sebe obálku s větší finanční částkou a poté z prodejny utekl – výjezd na místo, dle získaného popisu od poškozené a svědků provedeno místní pátrání po podezřelé osobě s negativním výsledkem, věc si na místě převzala přivolaná hlídka PČR Libčice jako podezření z trestného činu

 

- dne 19.12.17 v rámci hlídkové činnosti v ulici Přemyslovská zadržena podezřelá nezletilá osoba, která házela zábavnou pyrotechniku na ulici, která následně vybuchovala, věc kvalifikována jako porušení OZV města Roztoky č. 2/2016, regulace hlučných činností, dále provedeným šetřením zjištěno, že předmětná pyrotechnika byla nezletilému prodána v prodejně, ačkoli je určena osobám starším 21 let, zjištěna prodejna, kde byla zakoupena, prodavač se k prodeji doznal, předmětná zábavná pyrotechnika zajištěna, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z  § 64 odst. 1 písm. b) z.č. 206/2015 Sb.,  věc přestupku oznámena České obchodní inspekci 

 

- dne 19.12.17 oznámena havárie vozidla tov. zn. Škoda Octavia v serpentině, kdy vozidlo havarovala do lampy veřejného osvětlení – výjezd na místo, na místě zjištěno opuštěné vozidlo, řidič vozidla se na místě nenacházel, vozidlo uzamčené, za vozidlem umístěn na okraji komunikace výstražný trojúhelník, sloup veřejného osvětlení v dolní části poškozen, na místo vyžádáni policisté skupiny dopravních nehod PČR Praha – venkov, kteří si na místě věc převzali k jejich realizaci ( opuštěné vozidlo jimi zajištěno a odtaženo), usměrňování dopravy,

 

- dne 18.12.17 oznámen újezd vozidla bez zaplacení od benzínové čerpací stanice MOL v Přílepské ulici – výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěna registrační značka vozidla Peugeot, jehož řidička po natankování paliva s vozidlem odjela z benzínové čerpací stanice, aniž by uhradila částku za natankované palivo, provedenou lustrací zjištěn provozovatel, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod -1 z.č. 251/2016 Sb., provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěna provozovatel vozidla, tato kontaktována, při jejím vytěžení zjištěno, že dlužnu částku nezaplatila omylem, ihned po kontaktování této osoby strážníky MP Roztoky se vydala na BČS dlužnou částku uhradit, tak i učinila

 

- dne 17.12.17 oznámeno poškození oplocení pozemku domu v ulici Levohradecká, a že k poškození oplocení došlo pravděpodobně vozidlem – výjezd na místo, po příjezdu hlídky bylo od oznamovatele zjištěno, že v době od oznámení do samotného příjezdu hlídky na místo, mu jeho soused vytrhl jeho mobilní telefon a nechtěl mu ho vrátit, a vrátil mu ho až poté co mu oznamovatel řekl, že na místo jede hlídka MP, poté místo soused opustil, vzhledem k výše zjištěným skutečnostem na místě, poškození oplocení v souvislosti s provozem neznámého vozidla a vzhledem k tomu co se událo mezi oznamovatelem a jeho sousedem přivolána na místo hlídka PČR Libčice, která si věc na místě převzala k jejich realizaci

 

- dne 15.12.17 ve večerních hodinách oznámeno poškození vstupních dveří pokoje ubytovny Renova v Přílepské ulici – výjezd na místo, na místě zjištěno, že nezjištěný pachatel v době nepřítomnosti nájemníka pokoje zvenčí rozbil vstupní dveře, do pokoje se však nedostal, vzniklá škoda pouze na poškození dveří, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL