Úterý, Srpen 14, 2018
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 26.6.18 oznámena pokus krádeže v prodejně Albert na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží z regálu do batohu a pokusil se toto zboží odcizit, byla však zadržena zaměstnankyní prodejny, věc kvalifikována jako podezření z pokusu krádeže – přestupku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb.,

 

- dne 25.6.18 oznámeno odcizení jízdního kola v areálu ZŠ Roztoky, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., provedeno místní pátrání po odcizeném jízdním kole dle získaného popisu

 

- dne 21.6.18 oznámen nález peněženky s doklady v ulici Masarykova, vyrozuměn majitel, majiteli nalezená peněženka s obsahem předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci 

 

- dne 20.6.18 nález platební karty mastercard ČSOB ve schránce důvěry MP Roztoky, zasláno příslušnému bankovnímu ústavu

 

- dne 20.6.18 nález mobilního telefonu Samsung v autobuse PID, zjištěn majitel, majiteli nalezený mobilní telefon předán, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci

 

- dne 19.6.18 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na veřejném prostranství vedle zahrádkářské kolonie U Přívozu v Roztokách – Žalově,  dlouhodobě odstavené vozidlo tov. zn. Fiat Punto, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, kvalifikováno jako § 5 odst. 1 písm. g) z.č. 251/2016 Sb. ( zábor veřejného prostranství),

 

- dne 19.6.18 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti u železniční stanice Roztoky-Žalov v ulici U Zastávky vozidlo tov. zn. Ford Focus, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla,  na vozidlo umístěna výzva k odstranění vozidla z parkoviště, dále tato výzva zaslána provozovateli vozidla, oznámeno silničně správnímu orgánu při MÚ Roztoky,  v následujících dnech vozidlo z parkoviště pravděpodobně provozovatelem odstraněna

 

- dne 18.6.18 oznámeno neoprávněné držení platební karty a neoprávněný výběr cizí osoby, předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu

 

- dne 18.6.18 oznámeno poškození stromu na soukromém pozemku domu v ulici Únětická – výjezd na místo, na místě zjištěn do poloviny pořezaný strom borovice, vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR Libčice jako podezření z přečinu poškozování cizí věci

 

- dne 17.6.18 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena sim karta, uložena na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL