Úterý, Srpen 14, 2018
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 8.6.18 oznámen požár kontejneru v ulici Lederova – výjezd na místo, na místě hasiči HZS, SDH Roztoky, kteří uhasili požár kontejneru, na místo též hlídka PČR Libčice

 

- dne 7.6.18 ve večerních hodinách oznámeno žádost PČR o asistenci při řešení konfliktu v prostoru restaurace Tropic – výjezd na místo, na místě zjištěno, že v prostoru restaurace došlo k fyzickému napadení oznamovatele, na místo osádka vozidla rychlé lékařské pomoci, která po ošetření poškozeného převezla do nemocničního zařízení FN Motol, na místo též hlídka PČR Libčice, která si věc převzala k jejich realizaci

 

- dne 7.6.18 ve večerních hodinách oznámeno poškození vozidla projíždějícího ulicí Nádraží v místě kolem restaurace Tropic, předmětem, který měl vyletět ze zahrádky restaurace Tropic – výjezd na místo, na místě kontaktována oznamovatelka, která řídila poškozené vozidlo, provedeno ohledání místa, kde mělo dojít k poškození projíždějícího vozidla, provedeno šetření v restauraci Tropic v Nádražní ulici, zadokumentováno, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.,

 

- dne 6.6.18 oznámen požár travního porostu na louce vedle levohradeckého hřbitova – výjezd na místo, na místo hasičské záchranné sbory, které provedli uhašení travního porostu, beze škody, na místo i hlídka PČR Libčice,

 

- dne 6.6.18 žádost osádky vozidla rychlé lékařské pomoci o asistenci u zraněné ženy v ulici Obránců míru – výjezd na místo, na místě žena v bezvědomí, po ošetření na místě převezena sanitním vozem do nemocničního zařízení,

 

- dne 5.6.18 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezeny dvě platební karty, jedna platební karta České spořitelny, u této zjištěna majitelka a majitelce nalezená platební karta předána, druhá platební karty Komerční banky předána do pobočky tohoto bankovního ústavu

 

- dne 1.6.18 oznámeno narušení občanského soužití v bytě domu v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, v době příjezdu hlídka na místo na místě již klid, na místě bylo zjištěno, že oznamovatelka byla fyzicky napadena svým přítelem se kterým žije ve společné domácnosti,  oznamovatelka lékařské ošetření nevyžadovala, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb., spáchaného mezi osobami příbuznými

 

- dne 1.6.18 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z pozemku domu v ulici Hlouchova – výjezd na místo, na místě zjištěn hluk z rodinné oslavy (reprodukovaná hudba), hovořeno s majitelem nemovitosti, na místě zjednána náprava, hudba ztišena, věc přestupku vyřešena napomenutím

 

- dne 31.5.18 ve večerních hodinách oznámeno vypouštění vody z hadice z pozemku domu v ulici Přílepská do dešťové vpusti na ulici Přílepská- výjezd na místo, na místě zadokumentováno, zjednána náprava, hovořeno s majitelem nemovitosti, věc oznámena OŽP MÚ Roztoky a firmě SČVAK

 

- dne 31.5.18 v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Obránců míru vozidlo Citroen Xsara bez registračních značek, chybí přední nárazník, přední svtělomety, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, na místě zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel dle tabulky r.z. pohozené na podlaze uvnitř vozidla zjištěn provozovatel vozidla,  na vozidlo umístěna výzva k odstranění vozidla z parkoviště, dále tato výzva zaslána provozovateli vozidla, oznámeno silničně správnímu orgánu při MÚ Roztoky,

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL