Pondělí, Leden 22, 2018
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 1.12.17 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů s přívěškem s nápisem Ahmad, nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky,

 

- dne 29.11.17 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena open card, zjištěn majitel, majiteli nalezený opencard vrácen,

 

- dne 29.11.17 oznámeno v brzkých ranních hodinách agresivní chování jednoho z členů rodiny v bytě domu v ulici Tiché údolí – výjezd na místo, v době příjezdu hlídky na místo na místě již klid, provedeným šetřením bylo zjištěno, že jeden z členů rodiny skleněnou výplň interiérových dveří, provedenou dechovou zkouškou na alkohol zjištěno, že je pod vlivem alkoholu, došlo k drobnému poranění osoby, na místo hlídka PČR Libčice a sanitní vůz rychlé lékařské pomoci, věc si na místě převzala PČR k jejich realizaci,

 

- dne 28.11.17 oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy na Náměstí 5. Května – výjezd na místo, na místě hlídka kontaktována oznamovatelem, tento uvedl, že jeho soused již delší dobu schválně parkuje svoje vozidlo tak, že on nemůže vyjet z pozemku svého domu, a oznamovatel to považuje za schválnost ze strany jeho souseda, provozovatel vozidla kontaktován a vozidlo si přeparkoval, při řešení situace na místě obě strany na sebe sprostě pokřikovali, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb., parkování řešeno jako podezření z přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) z.č. 361/2000 Sb.,

 

- dne 28.11.17 oznámeno v brzkých ranních hodinách narušení občanského soužití mezi manželi v bytě bytového domu v ulici Vlháčkova – výjezd na místo, v době příjezdu hlídky na místo jíž klid, provedeným šetřením zjištěno, že k fyzickému napadení mezi manželi nedošlo, pouze ke slovnímu napadání a nadávkám, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a.) z.č. 251/2016 Sb., spáchaný mezi osobami blízkými, osoby poučeny dle ustanovení § 76 z.č. 250/2016 Sb. o tom, že k projednání přestupku je potřeba souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku,

 

- dne 24.11.17 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek 3 ks klíčů, nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a v měsíčníku Odraz

 

- dne 24.11.17 oznámen pád osoby na schodišti svého domu v ulici Palackého – výjezd na místo, na místo zároveň přivolána rychlá lékařská pomoc, na místě zjištěno, že osoba má pohmožděnou nohu, odvezena sanitním vozem do nemocničního zařízení FN Motol

 

- dne 21.11.17 oznámena znečištěná komunikace ulice U Školky – výjezd na místo, na místě zjištěno, že jde u znečištění komunikace bahnem vytahaným ze staveniště, kontaktována zodpovědná osoba, stavbyvedoucí, tento vyzván ke zjednání nápravy, úklidu komunikace

 

- dne 20.11.17 oznámen újezd vozidla bez zaplacení od benzínové čerpací stanice MOL v Přílepské ulici – výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěna registrační značka vozidla Hyundai, jehož řidič po natankování paliva s vozidlem odjel z benzínové čerpací stanice, aniž by uhradil částku za natankované palivo, provedenou lustrací zjištěn provozovatel, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod -1 z.č. 251/2016 Sb., provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěna provozovatelka vozidla, tato kontaktována, při jejím vytěžení zjištěno, že tato po natankování chtěla zaplatit za natankované pohonné hmoty v shopu BČS, ale údajně tam byla fronta a když chtěla dát peníze obsluze tato jí uvedla, že musí počkat ve frontě až na ní vyjde řada, jelikož spěchala a nechtěla čekat tak odjela bez zaplacení s tím, že zaplatí později, což v odpoledních hodinách učinila

 

- dne 20.11.17 v rámci hlídkové činnosti zjištěno znečištění skleněné výplně čekárny autobusové zastávky Žalov- rozcestí, zadokumentováno, předáno řediteli TS Roztoky ke zjednání nápravy

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL