Úterý, Srpen 14, 2018
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 10.4.18 v rámci hlídkové činnosti kontrolována v ulici Nádražní osoba v podnapilém stavu, která budila veřejné pohoršení, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) z.č. 251/2016 Sb., věc vyřešena uložení blokové pokuty v příkazním řízení na místě, vykázán z místa

 

- dne 9.4.18 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že pachatelé z místa utekli – výjezd na místo, dle získaného popisu provedeno místní pátrání po podezřelých osobách s negativním výsledkem, na místě krádeže ztratili podezřelé osoby oblečení a batoh, tyto věci zajištěny společně s odcizenými věcmi, odcizené věci budou vráceny do prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod – 1 z.č. 251/2016 Sb.,

 

- dne 9.4.18 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena „lítačka“, zjištěna majitelka, majitelce nalezená „ lítačka“ předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálzeci 

 

- dne 7.4.18 oznámeno nezaplacení útraty v restauraci U Koruny – výjezd na místo, na místě zjištěno, že ze strany hosta restaurace, který neuhradil útratu za objednané a zkonzumované jídlo a pití, šlo o úmyslné jednání, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a – bod 3) z.č. 251/2016 Sb. ( podvod), provedenou lustrací v evidenci přestupků bylo zjištěno,  že tato osoba během posledního roku byla opakovaně řešena za přestupek proti majetku  dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a)  z.č. 251/2016 Sb., vzhledem k opakovanosti bude věc oznámena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 3 z.č. 251/2016 Sb., příslušnému správnímu orgánu

 

- dne 7.4.18 oznámeno nezaplacení útraty v restauraci U Koruny – výjezd na místo, na místě zjištěno, že ze strany hosta restaurace, který neuhradil útratu za objednané a zkonzumované jídlo a pití, šlo o úmyslné jednání, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a – bod 3) z.č. 251/2016 Sb. ( podvod), provedenou lustrací v evidenci přestupků bylo zjištěno,  že tato osoba během posledního roku byla opakovaně řešena za přestupek proti majetku  dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a)  z.č. 251/2016 Sb., vzhledem k opakovanosti bude věc oznámena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 3 z.č. 251/2016 Sb., příslušnému správnímu orgánu

 

- dne 5.4.18 oznámen nález svazku klíčů na Náměstí 5. Května, nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, zjištěna majitelka, majitelce nalezený svazek klíčů předán, majitelka by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci 

 

- dne 4.4.18 oznámen nález 2 ks „lítaček“ v ulici Masarykova, zjištěni majitelé těchto „lítaček“, obě předány majitelům, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci 

 

- dne 2.4.18 oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejny odcizila zboží, které schovala do bundy a následně prošla pokladnou aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži zboží se podezřelá osoba doznala, odcizené věci dobrovolně vydala a vrátila, provedenou lustrací zjištěna totožnost podezřelé osoby, a dále v rejstříku přestupků bylo zjištěno, že tato osoba během posledního roku byla opakovaně řešena za přestupek proti majetku  dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., vzhledem k opakovanosti bude věc oznámena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., příslušnému správnímu orgánu

 

- dne 1.4.18 oznámena žádost o součinnost s PČR  v ulici Lidická na parkovišti u Tesca, kde by se mělo nacházet vozidlo, jehož řidička je zjevně pod vlivem alkoholu – výjezd na místo, na místě již hlídka PČR Libčice a osádka sanitního vozidla rychlé lékařské pomoci, orientační dechovou zkouškou zjištěno, že řidička před jízdou požila alkohol, věc realizována

 

- dne 30.3.18 v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu filmaři z prostor ulice Obránců míru – výjezd na místo, na místě zjištěn slyšet pouze agregát, věc na místě řešena s vedením filmového štábu, zjednána náprava, agregát byl vypnut, věc podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. písm. a) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena napomenutím

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL