Pátek, Duben 27, 2018
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 19.12.17 v rámci hlídkové činnosti v ulici Přemyslovská zadržena podezřelá nezletilá osoba, která házela zábavnou pyrotechniku na ulici, která následně vybuchovala, věc kvalifikována jako porušení OZV města Roztoky č. 2/2016, regulace hlučných činností, dále provedeným šetřením zjištěno, že předmětná pyrotechnika byla nezletilému prodána v prodejně, ačkoli je určena osobám starším 21 let, zjištěna prodejna, kde byla zakoupena, prodavač se k prodeji doznal, předmětná zábavná pyrotechnika zajištěna, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z  § 64 odst. 1 písm. b) z.č. 206/2015 Sb.,  věc přestupku oznámena České obchodní inspekci 

 

- dne 19.12.17 oznámena havárie vozidla tov. zn. Škoda Octavia v serpentině, kdy vozidlo havarovala do lampy veřejného osvětlení – výjezd na místo, na místě zjištěno opuštěné vozidlo, řidič vozidla se na místě nenacházel, vozidlo uzamčené, za vozidlem umístěn na okraji komunikace výstražný trojúhelník, sloup veřejného osvětlení v dolní části poškozen, na místo vyžádáni policisté skupiny dopravních nehod PČR Praha – venkov, kteří si na místě věc převzali k jejich realizaci ( opuštěné vozidlo jimi zajištěno a odtaženo), usměrňování dopravy,

 

- dne 18.12.17 oznámen újezd vozidla bez zaplacení od benzínové čerpací stanice MOL v Přílepské ulici – výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěna registrační značka vozidla Peugeot, jehož řidička po natankování paliva s vozidlem odjela z benzínové čerpací stanice, aniž by uhradila částku za natankované palivo, provedenou lustrací zjištěn provozovatel, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod -1 z.č. 251/2016 Sb., provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěna provozovatel vozidla, tato kontaktována, při jejím vytěžení zjištěno, že dlužnu částku nezaplatila omylem, ihned po kontaktování této osoby strážníky MP Roztoky se vydala na BČS dlužnou částku uhradit, tak i učinila

 

- dne 17.12.17 oznámeno poškození oplocení pozemku domu v ulici Levohradecká, a že k poškození oplocení došlo pravděpodobně vozidlem – výjezd na místo, po příjezdu hlídky bylo od oznamovatele zjištěno, že v době od oznámení do samotného příjezdu hlídky na místo, mu jeho soused vytrhl jeho mobilní telefon a nechtěl mu ho vrátit, a vrátil mu ho až poté co mu oznamovatel řekl, že na místo jede hlídka MP, poté místo soused opustil, vzhledem k výše zjištěným skutečnostem na místě, poškození oplocení v souvislosti s provozem neznámého vozidla a vzhledem k tomu co se událo mezi oznamovatelem a jeho sousedem přivolána na místo hlídka PČR Libčice, která si věc na místě převzala k jejich realizaci

 

- dne 15.12.17 ve večerních hodinách oznámeno poškození vstupních dveří pokoje ubytovny Renova v Přílepské ulici – výjezd na místo, na místě zjištěno, že nezjištěný pachatel v době nepřítomnosti nájemníka pokoje zvenčí rozbil vstupní dveře, do pokoje se však nedostal, vzniklá škoda pouze na poškození dveří, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.

 

- dne 14.12.17 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen OP, provedenou lustrací v evidenci neplatných dokladů zjištěno, že tento doklad touto evidencí prochází jako již neplatný, odeslán příslušnému správnímu odboru,

 

- dne 12.12.17 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů, nalezený svazek klíčů uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky

 

- dne 11.12.17 oznámena dopravní nehoda dvou vozidel se zraněním v ulici Lidická v úrovni prodejny Tesca – výjezd na místo, na místo hasičský záchranný sbor, sanitka rychlé lékařské pomoci, na místo policisté SDN PČR Praha – venkov, která si převzala nehodu k jejich realizaci, usměrňování dopravy

 

- 10.12.17 ve večerních hodinách oznámeno tísňový signál obyvatelky bytu v DPS – výjezd na místo, na místě zjištěno, že obyvatelka předmětného bytu upadla na zem, bez zranění, obyvatelka bytu pouze zvednuta ze země, lékařské ošetření nevyžadováno

 

- dne 10.12.17 oznámen nález mobilního telefonu Motorola v Masarykově ulici u lékárny, nalezený mobilní telefon uložen na MP Roztoky, zjištěn majitel tohoto ztraceného mobilního telefonu, mobilní telefon majiteli předán, majitel by touto cestu chtěl poděkovat poctivému nálezci   

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL