Pondělí, Říjen 23, 2017
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- dne 18.7.17 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru před vchodem do restaurace U Šmucrů ve Spěšného ulici – výjezd na místo, na místě skupinka mladíků, která se bavila a kouřila, osoby na místě poučeni, na místě zjednána náprava, věc přestupku dle ustanovení §5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 vyřešena napomenutím

 

- dne 18.7.17 v rámci hlídkové činnosti v ulici Žirovnického kontrolováni dva řidiči čtyřkolek, v jednom řidiči zjištěna nezletilá osoba, ve druhém řidiči, osoba mladistvá, oba řidiči bez příslušného řidičského oprávnění, na místo přivolána hlídka Policie ČR Libčice, která si na místě věc převzala k jejich realizaci

 

- dne 17.7.17 oznámena dopravní nehoda dvou osobních vozidel na křižovatce ulic Nerudova x Masarykova – výjezd na místo, na místě zjištěno, že jde o dopravní nehodu bez zranění, pouze hmotná škoda na vozidlech, alkohol orientační dechovou zkouškou u řidičů vyloučen, účastníci dopravní nehody se na zavinění dohodli, nakonec přítomnost Policie ČR nevyžadována s tím, že věc pouze oznámí na pojišťovnu

 

- dne 16.7.17 oznámen hluk při práci s elektrickým nářadím v prostoru plechových garáží u křižovatky Havlíčkova x Masarykova v době, kdy je to OZV zakázáno, tj. v neděli – výjezd na místo, na místě zjištěna osoba pracující s elektrickou bruskou, vyzván k ukončení práce, osoba tak učinila, osoba upozorněna na to, že porušuje OZV města Roztoky č. 2/2016 ( regulace hluku) věc přestupku vyřešena napomenutím

 

- dne 15.7.17 v nočních hodinách oznámen volně pobíhající pes v ulici Lederova – výjezd na místo, pes odchycen a umístěn do záchytného kotce MP, následujícího dne zjištěn majitel, majiteli pes předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 4 odst. 2 z.č. 251/2016 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešen v blokovém řízení

 

- dne 14.7.17 oznámen poškozený telekomunikační sloupek v ulici Zeyerova – výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb., otvor v telekomunikačním sloupku zabezpečen páskou, vyrozuměn provozovatel (České telekomunikace)

 

- dne 12.7.17 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen „ Lítačka“ , cestou operátora zřizovatele zjištěna majitelka, majitelce nalezená „ lítačka“ předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci  

 

- dne 11.7.17 oznámena propadlá část parkoviště u nádraží v Roztokách – výjezd na místo, na místě zjištěn otvor o průměru cca 50 cm, na místo též hasiči, provedeno zapáskování prostoru páskou „zákaz vstupu“, předáno drážnímu hasičskému sboru k jejich dalšímu opatření , v následujících dnech opraveno pracovníky Správy železniční dopravní cesty

 

- dne 10.7.17 oznámeno rušení nočního klidu z pozemku domu v ulici Třebízského – výjezd na místo, na místě zjištěna hlučná zábava, zjištěna domácí osoba, tato vyzvána ke ztišení zábavy, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb., vyřešena napomenutím

 

- dne 10.7.17 oznámen spadlý strom v ulici Svojsíkovy sady – výjezd na místo, na místě zjištěno, že na břehu potoka spadl strom, který spadl na opocení domu a opírá se o oplocení, na místo hasiči, kteří provedli odstranění spadlého stromu,

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL